Meting

Akoestiek is gemakkelijk te ervaren. Een ruimte kan erg 'droog' klinken of juist (te) veel galm hebben. Gelukkig zijn de akoestische eigenschappen van een ruimte objectief te bepalen door middel van een meting. 

 

Schaapsound beschikt over geavanceerde meetapparatuur en software om akoestiek te kunnen meten en simuleren. Belangrijke parameters die wij vaak meten zijn bijvoorbeeld:

  • Spraakverstaanbaarheid (STI) in een bepaalde ruimte
  • Spraakverstaanbaarheid in een bepaalde ruimte via de geluidsinstallatie (STI-PA)
  • Gemiddelde nagalmtijd (T)
  • Early Decay Time (EDT)
  • Luidheid
content image

Ook kunnen wij vooraf nauwkeurig simuleren welk resultaat een bepaalde luidspreker heeft in de beoogde ruimte. Dit wordt vooral toegepast in nieuwbouwsituaties. Zo weet u vooraf al of de installatie toereikend is voor uw situatie.

 

Ook wordt regelmatig een nulmeting verricht. Dat gebeurt vaak bij een verbouwing van een ruimte waarbij het niet wenselijk is dat de akoestische eigenschappen veranderen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie!