Onderwijs

In het onderwijs is het gebruik van audiovisuele apparatuur niet weer weg te denken. Naast specifieke oplossingen voor klaslokalen en collegezalen hebben wij veel ervaring met het inrichten van centrale ontmoetingsruimtes. Er is vrijwel altijd behoefte aan een goede geluidsversterking voor spraak en muziek, multimedia projectie en licht.

  
Ook het beheersen van de akoestiek in een klaslokaal of collegezaal, studielandschap en aula is een belangrijk onderwerp. Reductie van (storend) geluid door absorptie in dergelijke ruimtes is essentieel voor een prettig klimaat.
 

Schaapsound biedt een integrale oplossing met oog voor de verschillende disciplines!

content image