Opstandingskerk Leiden

Schaapsound realiseerde in de Opstandingskerk te Leiden een complete akoestische oplossing.


Na renovatie van het gebouw en de schildersbeurt van de binnenmuren was de nagalm enorm toegenomen.
Het verbeterplan bestond uit het aanpassen en in balans brengen van de optredende nagalm, samen met een voor deze situatie passende geluidsinstallatie.
Goede spraakverstaanbaarheid is daarbij leidend. Maar ook de muziekweergave is belangrijk. Zeker als er gemusiceerd en gezonden wordt met andere begeleiding dan het (prachtige, historische) orgel.
De installatie is daarvoor volledig voor toegerust.
Twee stuks full range passieve cardioïde arrays zorgen voor een vlakke, reflectiearme afstraling van woord en muziek.
 

Op de tweede foto van de achterwand zijn de absorberende panelen op de achterwand te zien.